Moeders voor Moeders

Privacyreglement

PRIVACYBELEID, COOKIEBELEID EN DEELNAMEVOORWAARDEN 
ASPEN OSS B.V. / MOEDERS VOOR MOEDERS

PRIVACYBELEID

INLEIDING
Het beschermen van persoonsgegevens en het respecteren van de privacy van bezoekers en gebruikers van onze online platformen en van (kandidaat) deelneemsters aan ons programma is voor Moeders voor Moeders, onderdeel van het farmaceutische bedrijf Aspen Oss B.V., van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door Moeders voor Moeders dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Met dit document verschaffen wij informatie over de gegevens die wij verwerken van (kandidaat) deelneemsters, van abonnees op e-mail nieuwsbrieven en van bezoekers en gebruikers van onze online platformen, de app ‘Sara’ en andere diensten als online promoties, beurzen en acties, prijsvragen en loyaliteitsprogramma’s. In het algemeen kun je bij het bezoeken van de online platformen en het bekijken van de inhoud anoniem blijven door geen persoonsgegevens te verstrekken. Als je niet akkoord gaat met dit privacybeleid, dan verzoeken wij je geen informatie te verstrekken en de online platformen niet te gebruiken.

Zoals gebruikt in dit privacybeleid wordt met “wij”, “we”, “onze” en “ons” Moeders voor Moeders, onderdeel van Aspen Oss B.V., bedoeld.

BETEKENIS VAN PERSOONSGEGEVENS
Het begrip “persoonsgegevens” wordt gedefinieerd in de gegevensbeschermingswetgeving die van toepassing is in jouw land. Het omvat alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent elke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd door te verwijzen naar een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, online-identificatoren (bijvoorbeeld IP-adressen – als deze kunnen worden gebruikt om jou te identificeren) of een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Dit betreft kortom gegevens die op zichzelf of met andere gegevens die wij in bezit hebben of waarover we beschikken, kunnen worden gebruikt om jou te identificeren.

DOELEINDEN VERZAMELEN EN VERWERKEN PERSOONSGEGEVENS
Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • voor de totstandkoming en uitvoering van een met jou gesloten overeenkomst voor deelname aan ons inzamelingsprogramma;
 • om je de overeengekomen diensten en/of informatie aan te bieden en te leveren;
 • om je in de gelegenheid te stellen vragen en informatie te plaatsen en uit te wisselen op een van onze online platformen, of om indien het platform de mogelijkheid biedt contact op te nemen met andere gebruikers;
 • om je een nieuwsbrief, servicebericht of andere elektronische boodschap toe te sturen;
 • om onze online platformen en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te optimaliseren en te beveiligen en om fraude tegen te gaan;
 • om marktonderzoek uit te voeren en managementinformatie samen te stellen ten behoeve van product- en dienstontwikkeling en voor het bepalen van de (algemene) strategie m.b.t. het programma Moeders voor Moeders.
 • voor wervingsdoeleinden in het geval van een vacature en het wervingsproces waaronder het aanmaken van een (elektronisch) HR-dossier voor de sollicitant, beheren van sollicitaties en het organiseren van sollicitatiegesprekken.

DELEN EN BEKEND MAKEN VAN PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN
Moeders voor Moeders gebruikt gegevens van deelneemsters voor eigen doeleinden en zal deze uitsluitend delen met externe partijen en organisaties die namens Moeders voor Moeders handelen. Dit is onder andere noodzakelijk om contact te kunnen leggen met de deelneemsters en hen aan huis te kunnen bezoeken. Hiervoor deelt Moeders voor Moeders uitsluitend die informatie met de informatrices, transportondernemingen en andere dienstverleners die voor dat contact en/of bezoek noodzakelijk zijn. Elke externe partij die voor Moeders voor Moeders actief is tekent voorafgaand aan zijn/haar werkzaamheden eenmalig een geheimhoudingsverklaring. Gebruik van persoonsgegevens door externe partijen en organisaties valt onder overeenkomsten waarin wordt vereist dat persoonlijke gegevens slechts gebruikt kunnen worden voor het doel waarvoor de gegevens ter beschikking zijn gesteld en dat de persoonsgegevens op een passende manier worden beschermd.

Op de website www.moedersvoormoeders.nl bestaat na aanmelding de mogelijkheid om in te schrijven op de e-mail nieuwsbrief van Prénatal. Dit gebeurt enkel op eigen initiatief door een vinkje te plaatsen bij “Ja, ik schrijf me in voor de nieuwsbrief van Prénatal”. Vervolgens verschijnt er een scherm waarin de volgende gegevens reeds automatisch zijn ingevuld: naam, uitgerekende datum, postcode en e-mailadres. Indien op “versturen” wordt geklikt worden de gegevens rechtstreeks doorgestuurd naar Prénatal.  Moeders voor Moeders verstrekt in geen enkel geval zonder toestemming persoonlijke gegevens aan Prénatal.

In speciale gevallen kunnen wij, zonder toestemming, persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen. Speciale gevallen zijn bijvoorbeeld rechtmatige verzoeken daartoe van autoriteiten, dagvaardingen of gerechtelijke bevelen, handelingen om schade of fraude op te sporen of te voorkomen, of handelingen om de veiligheid van ons netwerk en onze diensten te garanderen.

ANONIMISERING VAN GEGEVENS EN GEBRUIK VAN VERZAMELDE INFORMATIE
We kunnen jouw persoonsgegevens verwerken tot statistische of verzamelde gegevens, zodat je op basis van die gegevens niet geïdentificeerd wordt of identificeerbaar bent. We kunnen deze verzamelde gegevens gebruiken voor het uitvoeren van marktonderzoek en -analyse, waaronder voor statistisch onderzoek en statistische rapporten.

We gebruiken deze technologie in het bijzonder voor het verzamelen van anonieme informatie over het gebruik van onze online platformen. Bijvoorbeeld:

 • we gebruiken technologie om na te gaan welke pagina’s de bezoekers van onze platformen bekijken. We maken ook gebruik van technologie om te bepalen welke browsers onze bezoekers gebruiken. Met deze technologie word je niet persoonlijk geïdentificeerd, maar kunnen wij statistieken bijhouden over onze bezoekers en hun gebruik van onze platformen.

 • bepaalde pagina’s op onze platformen kunnen hyperlinks bevatten naar andere pagina’s. We kunnen technologie gebruiken om bij te houden hoe vaak deze links worden gebruikt en welke pagina’s op onze platformen onze bezoekers kiezen om te bekijken. Nogmaals, met deze technologie word je niet persoonlijk geïdentificeerd, maar kunnen wij statistieken bijhouden over het gebruik van deze hyperlinks.

We gebruiken deze anonieme gegevens om de inhoud en functionaliteit van onze platformen te verbeteren en na te denken over gebieden en onderwerpen waar belangstelling voor is, zodat we onze e-mailupdates daarop kunnen focussen (voor degenen die dergelijke berichten willen ontvangen). Zo kunnen we een beter inzicht krijgen in waar de belangstelling van de bezoekers van onze platformen over het algemeen naar uitgaat en daarmee onze platformen en de producten en diensten die wij aanbieden verbeteren.

BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS
We streven ernaar om passende technische en fysieke beveiligingsmaatregelen te treffen ter bescherming van persoonsgegevens die door ons worden verzonden, opgeslagen of anderszins verwerkt, tegen onbedoelde of onrechtmatige vernietiging, verlies, wijziging, onbevoegde openbaarmaking of toegang, in verband met onze platformen. Deze maatregelen omvatten computerbeveiliging en beveiligde bestanden en voorzieningen. Onze dienstverleners worden bovendien zorgvuldig geselecteerd en verplicht tot het nemen van passende beschermende maatregelen. In bepaalde gebieden gebruikt Aspen Oss B.V./Moeders voor Moeders de sectorstandaard SSL-versleuteling om gegevensoverdrachten te beschermen. De meeste huidige browsers ondersteunen het benodigde beveiligingsniveau voor het gebruik van deze gebieden.

In het bijzonder streven we ernaar om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om een beveiligingsniveau te garanderen dat passend is in het licht van de risico's, waaronder, indien van toepassing: (a) pseudonimisering (zoals wanneer gegevens worden gescheiden van rechtstreekse identificatiegegevens, zodat koppeling aan een identiteit niet mogelijk is zonder aanvullende informatie die apart wordt gehouden) en encryptie, (b) het waarborgen van de blijvende vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en veerkracht van systemen en diensten die worden gebruikt voor het verwerken van jouw persoonsgegevens, (c) het garanderen van de mogelijkheid om de beschikbaarheid en toegang tot persoonsgegevens tijdig te herstellen in het geval van een fysiek of technisch incident; en (d) het garanderen van een proces voor het regelmatig testen, beoordelen en evalueren van de doeltreffendheid van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen.

COOKIES EN ANALYTISCHE HULPMIDDELEN
Wij kunnen van tijd tot tijd cookies gebruiken op onze online platformen. Cookies zijn tekstbestandjes die jouw webbrowser achterlaat op je harde schijf om je te herkennen als terugkerende gebruiker van onze website(s), jouw gebruik van onze website(s) bij te houden en gerichte reclame aan te bieden. Zo kunnen bepaalde aspecten van je bezoek aan onze website(s) op jou persoonlijk worden afgestemd. Gegevens die op deze manier uit cookies worden verzameld, worden uitsluitend gebruikt op basis van verzameling. Tenzij een bezoeker zelf zijn of haar identiteit aan ons verstrekt, bv. door zich op onze online platformen te registreren, informatie te verstrekken via een online formulier of ons via de platformen een bericht te sturen, zullen wij de identiteit van individuele bezoekers niet te weten komen. Wij kunnen cookies gebruiken om voorkeuren op te slaan; sessie-informatie te registreren; informatie over de voorkeuren en interesses van bezoekers aan de website(s) op te bouwen; eerdere activiteit op een website te registreren om je beter van dienst te zijn wanneer je terugkeert naar onze website(s); of de content op een webpagina aan te passen op basis van gegevens die je vrijwillig verstrekt.

De cookies die onze websites kunnen plaatsen kunnen worden onderverdeeld in vier categorieën:

 • Strikt noodzakelijke cookies
  Deze cookies zijn essentieel, omdat ze jou de mogelijkheid geven om door onze website(s) te bladeren en gebruik te maken van bepaalde functies, bv. om toegang te krijgen tot beveiligde delen van de website of in verband met het zoeken naar informatie. Zonder deze cookies zouden bepaalde diensten waar je mogelijk om vraagt, niet kunnen worden verstrekt.

 • Prestatiecookies
  Deze cookies kunnen worden gebruikt om informatie te verzamelen over hoe jij onze website(s) gebruikt, bv. welke pagina’s je het meest bezoekt. Deze cookies verzamelen geen informatie waarmee je geïdentificeerd kan worden. Deze cookies worden alleen gebruikt voor informatie over de prestaties van onze website(s) en het doorvoeren van relevante verbeteringen.

 • Functionaliteits- en profielcookies
  Deze cookies kunnen worden gebruikt zodat onze websites informatie kunnen opslaan over de keuzes die jij maakt en om jou een persoonlijkere functionaliteit te bieden. Daarnaast kunnen wij van dergelijke cookies gebruikmaken om te zorgen dat de marketing en ervaring op de website(s) voor jou relevant is. De informatie die deze cookies verzamelen, is anoniem. Jouw surfactiviteiten op andere websites kunnen niet worden getrackt.

 • Reclamecookies
  Deze cookies kunnen worden gebruikt om reclame te tonen die beter is afgestemd op jou en jouw interesses. Ze worden doorgaans met onze toestemming geplaatst door advertentienetwerken.

Wij gebruiken Google Analytics, een webanalyseservice van Google Inc. (Google) op onze website(s) en app. Google Analytics gebruikt cookies, d.w.z. tekstbestandjes die op jouw computer worden opgeslagen om de analyse van jouw gebruik van websites mogelijk te maken. Door de cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van onze website(s) wordt doorgaans verzonden naar een Google-server in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. Indien IP-anonimisering op deze website geactiveerd is, wordt jouw IP-adres echter eerst door Google ingekort en daarmee anoniem gemaakt binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt een volledig IP-adres naar een Google-server in de Verenigde Staten verstuurd en daar ingekort. Google zal deze informatie namens de eigenaar van deze website gebruiken om jouw gebruik van de website te evalueren, rapporten op te stellen over de activiteit op de website en de beheerder van de website extra diensten te verlenen in verband met website- en internetgebruik. Het IP-adres dat door jouw browser wordt verzonden als onderdeel van Google Analytics, wordt niet door Google met andere gegevens gecombineerd. Je kunt de opslag van cookies tegenhouden door middel van de instellingen van jouw browsersoftware. Houd er dan echter wel rekening mee dat je mogelijk niet volledig gebruik kunt maken van alle functies van de website(s). Bovendien kun je voorkomen dat door de cookie gegenereerde gegevens over jouw gebruik van de website(s) (waaronder jouw IP-adres) door Google worden verzameld en verwerkt door het downloaden en installeren van een browser-plug-in via de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Wij gebruiken Google Analytics op onze websites met de extensie “anonymizeIP()”. IP-adressen worden ingekort voor verdere verwerking om te voorkomen dat gegevens rechtstreeks met personen in verband kunnen worden gebracht.

Je kunt cookies uitschakelen via de instellingen van jouw internetbrowser. Raadpleeg de helpfunctie van jouw browser voor informatie over het uitschakelen van cookies. Als je cookies uitschakelt, zullen bepaalde functies van onze websites mogelijk niet naar behoren werken.

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES
Op onze social media kanalen en websites www.moedersvoormoeders.nl, www.berichtjeuitjebuik.nl en www.vriendinnenonderelkaar.nl tref je hyperlinks aan naar websites die niet door ons worden beheerd. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van jouw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het privacybeleid, indien aanwezig, van de websites die je bezoekt.

SOCIAL MEDIA
Wij gaan graag, via het web en social media kanalen, in dialoog met onze deelneemsters en volgers. Het doel is om nuttige en relevante informatie te bieden en/of vragen die via social media kenbaar worden gemaakt te beantwoorden. Wij monitoren hiervoor het internet zoals fora en social media kanalen, zoals Facebook en blogs. Hierbij spannen wij ons in om feeds op deze kanalen te volgen, daaraan deel te nemen en/of proactief op in te gaan en individuele, relevante vragen en opmerkingen te beantwoorden. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om niet op iedere vraag of opmerking te reageren. Aan het wel of niet inhoudelijk reageren, kan dan ook geen enkel recht worden ontleend. Het kan voorkomen dat bij het deelnemen aan online initiatieven en het beantwoorden van vragen of het reageren op opmerkingen, Moeders voor Moeders (persoons-) gegevens vast zal leggen. Deze zullen uiteraard in overeenstemming met hetgeen gesteld in dit document worden verwerkt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door andere deelnemers middels social media kanalen.

PROCEDURE VAN AANMELDEN VOOR DEELNAME AAN MOEDERS VOOR MOEDERS EN BEHEER VAN PERSOONSGEGEVENS
Aanmelden voor deelname aan Moeders voor Moeders is mogelijk tot en met de 11e week van de zwangerschap en kan via het aanmeldformulier op de website, via het aanmeldformulier in de app ‘Sara’, via een aanmeldformulier op onze social media platformen, via een QR-code, telefonisch via het informatienummer of door rechtstreeks contact op te nemen met een informatrice. Bij aanmelding worden de volgende persoonsgegevens gevraagd en vastgelegd: voornaam, achternaam, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres, eerste dag van de laatste menstruatie, telefoonnummer en voorkeur bereikbaarheid. Deze gegevens worden opgeslagen in een database en doorgestuurd naar de informatrice in het betreffende rayon. Zij neemt vervolgens contact op met de kandidaat-deelneemster om een afspraak te maken voor een telefonisch intakegesprek.

Tijdens het intakegesprek wordt door de informatrice een vraag voorgelegd met redenen waarom men onverhoopt niet mee kan doen met het programma van Moeders voor Moeders. Deze vraag dient naar waarheid te worden beantwoord. Het antwoord op deze vraag bepaalt of iemand mag meedoen. Is dit het geval dan worden de extra verkregen gegevens door de informatrice verder aangevuld in de online database en deze worden vervolgens gedeeld met de Moeders voor Moeders organisatie. Na afronding van het intakegesprek ontvangt de kandidaat-deelneemster een e-mail met daarin een link naar een digitale deelname-overeenkomst. Deze digitale deelname-overeenkomst opent in een beveiligde omgeving waar de kandidaat-deelneemster haar deelname kan bevestigen of afkeuren.  Als de deelname-overeenkomst wordt bevestigd worden de noodzakelijke gegevens gedeeld met de transportonderneming voor aflevering van het startpakket. De deelname-overeenkomst wordt digitaal bewaard in de database in het profiel van de deelneemster. In het geval de kandidaat-deelneemster de deelname-overeenkomst afkeurt wordt haar aanmelding direct beëindigd.

Na het bevestigen van de deelname-overeenkomst ontvangt de deelneemster een e-mail met persoonlijke inloggegevens waarmee zij in een beschermde omgeving op de website van Moeders voor Moeders kan inloggen. In deze beschermde omgeving zijn de (persoons)gegevens en deelnamegegevens inzichtelijk, kan het transportschema geraadpleegd worden en kan een aantal zaken met betrekking tot deelname geregeld worden (bijvoorbeeld een verhuizing of vakantiemelding). In deze beschermde omgeving is tevens de digitale deelname-overeenkomst te downloaden. Met de persoonlijke inloggegevens heeft de deelneemster ook direct toegang tot de app Sara.

In het kader van onze dienstverlening worden persoonsgegevens vastgelegd. Met deze persoonsgegevens worden uitdrukkelijk niet alleen de gegevens bedoeld die een kandidaat-deelneemster middels het online aanmeldformulier met ons deelt maar ook de gegevens die tijdens het intakegesprek met de informatrice zijn toegevoegd. Door akkoord te gaan met het privacybeleid wordt uitdrukkelijk toegestemd met het vastleggen, verwerken en gebruiken door Moeders voor Moeders van de door jou verstrekte informatie. Uitgangspunt is dat het verstrekken van persoonsgegevens niet verplicht is. Je hebt te allen tijde zelf de keuze of je persoonsgegevens deelt. Echter, om deel te kunnen nemen aan Moeders voor Moeders is het verstrekken van persoonsgegevens een voorwaarde.

Actieve deelneemsters aan Moeders voor Moeders ontvangen bij aanvang van deelname wekelijks een digitale nieuwsbrief met informatie over de organisatie, actueel nieuws, tips en weetjes, enzovoorts. Uitschrijven voor deze nieuwsbrief is te allen tijde mogelijk. Wanneer je je uitschrijft voor de digitale nieuwsbrief, behouden wij ons het recht voor om je wel middels e-mail op de hoogte te brengen van eventuele wijzigingen met betrekking tot het deelnameproces of andere informatie die voor jou van belang is. Ook behouden wij ons het recht voor om jou, als (oud-)deelneemster, te vragen mee te werken aan het uitvoeren van marktonderzoek.

DEELNAMEVOORWAARDEN

GEOGRAFISCH GEBIED
Deelname aan Moeders voor Moeders is uitsluitend mogelijk indien je in Nederland woont.

AANMELDEN EN DEELNEMEN
Aanmelden voor Moeders voor Moeders is mogelijk vanaf het moment dat je over tijd bent tot en met de 11e zwangerschapsweek. Dit hoeft niet per se vastgesteld te zijn door een verloskundige of gynaecoloog, eigen inschatting is voldoende. Deelnemen aan Moeders voor Moeders kan vanaf de 6e tot en met de 16e zwangerschapsweek (gerekend vanaf de 1e dag van de laatste menstruatie) mits wordt voldaan aan de deelnamevoorwaarden.

INSTUREN VAN PERSOONLIJKE VERHALEN
Op de website www.moedersvoormoeders.nl bestaat de mogelijkheid om een persoonlijk verhaal in te sturen. Dit verhaal komt bij Moeders voor Moeders binnen via een e-mailbericht. Wanneer Moeders voor Moeders besluit het ingezonden verhaal te gebruiken voor plaatsing op de website www.moedersvoormoeders.nl dan wordt te allen tijde eerst contact gezocht met de inzender voor akkoord.

INSTUREN VAN FOTO’S VOOR PROMOTIONELE ACTIVITEITEN
Op de website www.moedersvoormoeders.nl bestaat de mogelijkheid om persoonlijke foto’s in te sturen die Moeders voor Moeders mag gebruiken voor promotionele doeleinden, zoals bijvoorbeeld in drukwerk, advertenties en op de website. Bij het insturen dient de inzender akkoord te gaan met enkele voorwaarden door middel van het plaatsen van een vinkje bij “ik ga akkoord met de voorwaarden”.

Voorwaarden:

 • Deelnemers geven Moeders voor Moeders toestemming om de ingezonden foto’s te gebruiken bij diverse promotionele activiteiten, zonder dat Moeders voor Moeders daarvoor een financiële of andersoortige vergoeding moet verstrekken;
 • Onder diverse promotionele activiteiten wordt verstaan: drukwerk, website, sociale media en beursactiviteiten;
 • Voor overige afwijkende activiteiten zal altijd eerst contact worden opgenomen met de inzender;
 • Deelnemers verklaren zich akkoord met het publiceren van foto’s in en op uitingen van Moeders voor Moeders;
 • Moeders voor Moeders kan op ieder ogenblik wijzigingen aanbrengen in deze voorwaarden.

INSCHRIJVEN VOOR NIEUWSBRIEF BERICHTJE UIT JE BUIK
Alle inwoners in Nederland kunnen zich inschrijven voor de nieuwsbrief van Berichtje uit je Buik op www.berichtjeuitjebuik.nl. Bij inschrijving worden de volgende persoonsgegevens gevraagd en vastgelegd: zwangerschapsweek (indien in verwachting), e-mailadres, voor- en achternaam. Deze gegevens worden opgeslagen in een database binnen een beveiligd beheersysteem. Gegevens kunnen worden gewijzigd door opnieuw in te schrijven via het inschrijfformulier op de website. De reeds bestaande gegevens in de database worden dan automatisch overschreven. In iedere e-mail neemt Moeders voor Moeders een mogelijkheid op om je hiervoor apart uit te schrijven.

MOEDERS VOOR MOEDERS APP ‘SARA’
De app van Moeders voor Moeders genaamd ‘Sara’ is te downloaden via de Appstore en Google Playstore.
Bij gebruik van de app worden een of meerdere van de volgende gegevens opgeslagen op een centrale server, in de online database en/of op je eigen mobiele device:

 • Voor- en achternaam
 • Uitgerekende bevallingsdatum
 • Foto’s zoals genomen en/of geüpload door gebruiker ten behoeve van het zwangerschapsdagboek en/of het flipboekje
 • Antwoorden op de dagboekvragen en/of notities zoals toegevoegd door gebruiker
 • Of de gebruiker deelneemster is van het Moeders voor Moeders programma
 • Technische informatie (besturingssysteem, apparaat, app versie etc.)

Om de app optimaal te kunnen gebruiken dient een account aangemaakt te worden door middel van het invoeren van een e-mailadres en een wachtwoord. Zonder een account zijn enkele functionaliteiten in de app niet beschikbaar. Daarnaast ben je door het aanmaken van een persoonlijk account bij verlies, diefstal, defect of vervanging van het gebruikte device ervan verzekerd dat de ingevoerde (persoons)gegevens, geüploade afbeeldingen en overige content niet verloren gaan.

Door gebruik en installatie van de app geef je aan Moeders voor Moeders ondubbelzinnig toestemming om je persoonsgegevens te verwerken (artikel 6 lid 1 sub a AVG).

Bij het gebruik van de app verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om je in de gelegenheid te stellen jouw zwangerschap digitaal te volgen en vast te leggen in een persoonlijk zwangerschapsdagboek
 • Om (indien van toepassing) je herinneringen en notificaties te sturen rondom je deelnemerschap aan het Moeders voor Moeders programma
 • Om deelneemsters meer betrokken te maken en kandidaat-deelneemsters te enthousiasmeren voor deelname aan het Moeders voor Moeders programma

BEWAARTERMIJN OF CRITERIA DIE WORDEN GEBRUIKT OM DE BEWAARTERMIJN TE BEPALEN
Wij bewaren persoonsgegevens zo lang als nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, zoals hierboven beschreven. De criteria die wij gebruiken om de bewaartermijnen voor persoonsgegevens te bepalen, zijn onder meer:

 • Bewaring in geval van vragen
  Wij bewaren de persoonsgegevens gedurende een redelijke termijn nadat de relatie tussen Moeders voor Moeders en jou is opgehouden te bestaan (tot 6 maanden) in geval van vragen van jouw kant;

 • Bewaring in geval van claims
  Wij bewaren de persoonsgegevens gedurende de periode waarin je juridische claims tegen ons kunt indienen indien en voor zover wij een overeenkomst met jou zijn aangegaan;

 • Bewaring in overeenstemming met wettelijke en regelgevende vereisten
  Wij bewaren de persoonsgegevens gedurende de periode die de wet of regelgeving hiervoor voorschrijft; daarna worden ze vernietigd.

Persoonsgegevens van deelneemsters aan het Moeders voor Moeders programma blijven digitaal 10 jaar bewaard. Op deze manier voldoen wij aan wettelijke (bewaar-) verplichtingen.

Sollicitaties
Wanneer je na een succesvolle sollicitatie diensten gaat verrichten voor Moeders voor Moeders, worden je persoonsgegevens overgedragen naar jouw persoonlijke dossier en zullen deze worden verwerkt ten behoeve van de overeenkomst. Als je sollicitatie niet succesvol is, zullen wij jouw persoonsgegevens bewaren gedurende een periode die in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving, nadat wij je te kennen hebben gegeven dat je sollicitatie niet succesvol is geweest.

JOUW RECHTEN IN HET KADER VAN DE WETGEVING INZAKE GEGEVENSBESCHERMING
Je hebt verschillende rechten in het kader van de privacywetgeving in jouw land. Deze kunnen onder andere behelzen (wanneer van toepassing): het recht om te verzoeken om inzage in de persoonsgegevens die wij over jou hebben; het recht op rectificatie, waaronder het door ons laten corrigeren van onjuiste persoonsgegevens; het recht om te verzoeken om beperking van de jou  betreffende verwerking of om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens; het recht om te verzoeken om wissing van jouw persoonsgegevens wanneer het voor ons niet langer nodig is die te bewaren; het recht op overdraagbaarheid van gegevens, waaronder het recht om persoonsgegevens te verkrijgen in een gangbaar, machineleesbaar formaat onder bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld wanneer onze verwerking ervan is gebaseerd op toestemming; het recht om bezwaar te maken tegen geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profilering (indien van toepassing), waaraan voor jou als persoon een rechtsgevolg is verbonden of die jou aanmerkelijk treft; en het recht om jouw toestemming in te trekken voor elke verwerking waarvoor je die eerder hebt gegeven. Je kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (Informatie- en Meldpunt Privacy, telefoonnummer: 088-1805250).

INZAGE, WIJZIGING EN VERWIJDERING VAN EN BEZWAAR TEGEN PERSOONSGEGEVENS
Wij vinden het belangrijk om transparant te zijn over de manier waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan. Met dit document willen we daar een bijdrage aan leveren. Als je echter vragen hebt over de manier waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan, dan kun je een e-mail sturen aan info@moedersvoormoeders.nl of een brief gericht aan Aspen Oss B.V., afdeling Moeders voor Moeders, Postbus 98, 5340 AB te Oss.

Vanwege wettelijke verplichtingen dienen de gegevens van deelneemsters die hun urine aan Moeders voor Moeders hebben gedoneerd 10 jaar bewaard te blijven. Deze bewaartermijn gaat in na beëindiging van de laatste deelname. Na afloop van deze termijn van 10 jaar worden de gegevens automatisch verwijderd. De gegevens zijn beperkt toegankelijk. Als je wilt weten welke persoonsgegevens van jou zijn vastgelegd of als je gegevens wilt wijzigen conform de daarvoor geldende regelgeving, kun je een e-mail sturen aan  info@moedersvoormoeders.nl of een brief richten aan Aspen Oss B.V., afdeling Moeders voor Moeders, Postbus 98, 5340 AB te Oss, onder vermelding van 'inzage/wijzigen persoonsgegevens'.

In jouw bericht dien je in ieder geval je volledige naam, adres en woonplaats op te nemen. Als wij niet of niet volledig kunnen vaststellen om welke persoonsgegevens jouw verzoek tot inzage of wijziging betrekking heeft, kunnen we je vragen om je verzoek (nader) te specificeren. We schorten de uitvoering van je verzoek op totdat je ons de (nadere) specificatie hebt verstrekt.
Na uitvoering van je verzoek sturen we je altijd een bevestigingsbericht. Zo spoedig mogelijk na ontvangst van je verzoek daartoe, zullen wij het gebruik van jouw gegevens voor de doeleinden waartegen je bezwaar zich richt beëindigen en in geval van een rechtmatig verzoek wijziging van gegevens, de betreffende persoonsgegevens wijzigen, tenzij en voor zover de wet ons verplicht om de betreffende persoonsgegevens ongewijzigd te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen wijziging verzetten.

WIJZIGINGEN
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit document. Bekijk daarom regelmatig dit document voor een update van ons privacybeleid, cookiebeleid en deelnamevoorwaarden. 

Vragen
Als je nog vragen hebt over ons privacybeleid, ons cookiebeleid en/of deelnamevoorwaarden, neem dan contact op met:     

Aspen Oss B.V., Afdeling Moeders voor Moeders
Postbus 98
5340 AB  Oss
E-mail: info@moedersvoormoeders.nl


Laatst bijgewerkt: oktober 2022